San Antonio Pool
Monday
Reading
11/21/2022
Tuesday
Reading
11/22/2022
Wednesday
Reading
11/23/2022
Thursday
Reading
11/24/2022
Friday
Reading
11/25/2022
Saturday
Reading
11/26/2022
Sunday
Reading
11/27/2022
Monday
Reading
11/28/2022
Tuesday
Reading
11/29/2022
Wednesday
Reading
11/30/2022
Thursday
Reading
12/01/2022
Daily 637 636.9 637.4 637.6 637.8 638.4 639.2 638.8 638.4 638.1 637.9
10-day 635.7 635.8 636 636.2 636.5 636.8 637.2 637.5 637.8 637.9 638